ASCII

 

American Standard Code for Information Interchange.

Kod för teckenrepresentation. En av de mest använda standardiserade koderna inom datortekniken.
Koden består av sju binära siffror, vilket ger möjlighet att representera 128 alfanumeriska tecken.
Jämför med IBM teckenuppsättning som består av åtta binära siffror som ger 256 tecken.

Bakåt

 


Henrik W. Robeck


E-post:
henrik@rokkor.de

Copyright © 2001-2004, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de