ROBECK´S WEB
DATORNS DELAR

 

En dator är inte något annat än en mycket snabb och elektronisk kulram där kulorna representerar så mycket mer än bara en etta. Men vad får datorn att fungera och vad gör de olika delarna i datorn?

Här ska jag försöka på ett lekmannamässigt språk beskriva hur datorn fungerar.
Datorer jobbar som bekant med ettor och nollor. En etta representeras av att man har en signal, det vill säga en magnetisk signal på en hårddisk eller en spänning på en utgång eller en laddning i ett minne. Detta översätts sedan till att representera en adress eller någon form av data. Kanske en bild eller det dokument du ordbehandlade nyss när du skrev ett kärleksbrev till din närmaste.
Ettorna och nollorna grupperas i bytes om åtta tecken.
Dina bytes omvandlas sedan till tecken enligt
ASCII-tabeller, eller som i PC:n IBM:s teckentabeller, om de ska representera en bokstav.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakåt


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de