ROBECK´S WEB
MINNET

 

För att kunna arbeta över huvudtaget måste det finnas ett minne att lagra information. Man kan kalla primärminne för datorns arbetsminne, där lagras information temporärt när du arbetar med datorn.
I tiderna begynnelse så lagrade man data på hålkort men nu talar vi om elektronisk lagrad information. Dagens minne är en sorts kondensatorer där en etta representeras av en elektrisk laddning. I datorns RAM-minne eller primärminne som sitter på 184-pins kontakter lagras informationen, som kan vara den bild som du redigerar i Photoshop, istället för att du läser den från hårddisken. Äldre datorer kanske har 72-pins eller 168-pins kontakter. Detta gör att det går mycket snabbare att läsa eller skriva till bilden eftersom accesstiden (åtkomsten) är nere på något tiotal nanosekunder istället för kanske 9 till 12 millisekunder. Samtidigt sparar det hårddisken.
För att Microsoft Windows 2000 ska andas friskt ska det sitta minst 256 MB minne i datorn.
Windows XP kräver egentligen minst 512 för att det ska vara ork i datorn.
MB står för Megabyte det vill säga miljoner bytes (med information).
Du minns våra byte med åtta stycken tecken, ettor eller nollor, kanske bokstaven A.
Datorn blir sedan inte mycket snabbare för att du har mer minne än 1024 MB (1GB) men det kan vara bra om du jobbar med minnesintensiva program som bildbehandlingsprogram. 

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de