ROBECK´S WEB
IO

 

IO? Vad står det för? Det betyder in- och utenheter egentligen (In and Out).
Vad vi talar om är sätt att kommunicera med din dator, sånt som tangentbord, bildskärm, skrivare. Saker att få ut information och mata in information.
Från början fanns det få sätt att få ut och in information från datorn och man satte in speciella kort som man kunde komma åt informationen genom.
Men för att förklara det så måste vi nämna ordet
buss. När processorn kommunicerar med resten av datorn gör den det genom att kommunicera via en eller flera bussar.
Det är inte ett fordon utan de ledningsbanor som finns på moderkortet som processorn kommunicerar med minne, grafikkort och så vidare.
I den första persondatorn från IBM satt det en långsam 8 bitars buss på 4,77 MHz,
samma busshastighet som de första processorerna hade. Den utvecklades något med tillkomsten av IBM AT-datorerna då busshastigheten höjdes till 6 MHz och buss bredden blev 16 bitar.
Den standard som skapades kallades därefter för
ISA. Vilken innebar 8 MHz buss-
hastighet och 16 bitars bussbredd. ISA kom att bli dominerande fram till den avlöstes av
PCI, trots att vi såg både en ersättare från IBM,  MCA-bussen, som var klart tekniskt bättre och EISA samt VESA Local Bus.

PCI som är den buss vi har i datorerna idag arbetar med 33 och 66 MHz. Vi ansluter däremot grafikkort till AGP som arbetar med ännu högre kommunikationshastigheter för att kunna skyffla de stora mängder med data till grafikkort och bildskärm som dagens spel kräver.
Nu kommer avlösaren PCI Express som är ännu snabbare.

Från början anslöts kort för kommunikation med kontakter och portar som seriell- och parallellanslutningar. Det vill säga kontakterna där vi ansluter skrivare och modem. Även kort som möjligjorde anslutning av diskettstationer och hårddisk.
Det alltmer krympande och mer avancerade elektroniken gör att kretsar direkt på moderkortet kan ersätta dessa anslutningar på kortplatser vilket är en fördel.
Att ansluta allt på moderkortet kan vara en nackdel, vissa moderkort som har grafik, ljud nätverkskort integrerat ger sämre prestanda och medger inte en framtida uppgradering, men det behöver inte alltid vara fallet.
I våra busskontakter så ansluter vi enheter som kort för videoredigering eller ljudkort eller det du har behov av.
Övriga in och utmatningenheter som anslutningar för skrivare, pekdon, tangentbord med mera finns direkt på moderkortet idag.  

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de