ROBECK´S WEB
LAGRINGSMEDIA

 

När vi har skapat ett dokument, tagit bort de hemska röda ögonen på bilden av barnen exempelvis, så vill vi naturligtvis spara det dokumentet så att det finns att ta fram i morgon eller om en månad. För att göra detta så måste vi spara informationen som innehåller den data och det gör vi i ett sekundärminne, en hårddisk vanligen.
Vi kan ju naturligvis lagra det på disketter, vilken är en sämre förvaring om det inte förvaras på rätt sätt. Det finns även andra media, en CD-RW/DVD-RW eller CD-R/DVD-R skiva genom en CD/DVD-brännare. (Compact Disk) Tillägget RW anger att skivan kan ändras och lagras om, till skillnad från en -R som bara kan brännas en gång och sedan kan inte tillägga något. Vart fall inte om sessionen är avslutad, det vill säga; skivan är gjord läsbar för alla CD-enheter.
Andra sätt att lagra information, vilket är viktigt att man gör för att undvika att all information förstörs i den oundvikliga diskkraschen som kan hota din hårdisk, är band men för en vanlig PC Iomega Zip.

Vad är lagringmedia och hur lagras informationen? Enkelt uttryckt är det ettor och nollor, dvs våra kära bitar som lagras antingen på ett tunt magnetisk skikt på en flexibel skiva när det gäller disketter eller en hård glas- eller aluminiumskiva i hårddiskar. Därav kommer namnet en "hård" disk (skiva).
En arm med en magnetisk pickup läser sedan av eller skriver in den magnetiska
informationen på det tunna magnetiska skiktet.
Eftersom vi talar om en skiva som roterar väldigt fort och eftersom läshuvudet passerar mycket nära skivan kan en så kallad krasch inträffa där informationen och skivan förstörs.
På en CD-ROM lagras informationen i form av små gropar i skivans metalliska skikt
som läses av en laserstråle. En CD-brännare har förmågan att i rätt skiva "bränna" in dessa gropar.

Ett stillsamt råd bara, jag har sett skivor som kraschat och det är inte roligt när de dokument kanske din CV som du har filat på i flera månader bara försvunnit...
Lita aldrig på hårddiskarna och säkerhetskopiera flitigt.
Använd en CD-brännare är väl ett råd när de är så billiga. Den har ju fler nyttor också. Du kan ju skapa ljud-CD eller annat på den också.

Du kan ju koppla in en annan dator för att spara informationen via ett nätverk.
Chansen att bägge hårddiskarna kraschar samtidigt är försumbar. Liksom om du har två hårddiskar i din dator.
En bandstation är att föredra om du jobbar mer professionellt och ska lagra mycket
information.
Säkerhetskopiera mera

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de