ROBECK´S WEB
NÄTVERKSKORTET

 

Nätverkskortet finns i datorn för att möjliggöra kommunikation mellan datorer.
Dessa kan vara två eller fler likvärdiga datorer eller vara en dator som ger delning av data eller applikationer. Det förstnämnda kallas för ett
peer to peer nätverk. Det kan vara arbetsstationer som delar e-post och meddelanden med varandra, eller ungdomar (eller vuxna :-) som spelar ett spel tillsammans.  I ett client-server nätverk fungerar en särskild dator som skrivarserver, applikationsserver eller kanske e-postserver. Data kan också delas mellan klienterna.
Nätverkskortet kan också vara integrerat på moderkortet eller i dockning-
stationen om det är en bärbar dator.

Tidigare ansågs 100MBit vara snabbt, idag går det att skaffa en 1GBit närverkskort och en Gigabit-switch för under tusenlappen. Och trådlösa nätverk kan komma upp I över  100MBit. Tänk på säkerheten bara och täck med en kryptonyckel.

Nätverkskortet talar ett gemensamt språk baserat på något protokoll likt
TCP/IP eller som är vanligt i peer to peer nätverk från Microsoft NetBEUI

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de