ROBECK´S WEB
RIDDARNA

 

onehanded sword

Riddaren som var i centrum stred gärna uppsutten det vill säga på hästryggen. Många gånger var hedern ställd i spetsen för deras agerande vilket kunde leda till nederlag när riddare som var inställda på att nå ära på slagfältet mötte en smartare taktiker.
Särskilt det franska nederlaget den 26 augusti 1346 mot Engelsmännen vid
Crécy i Picardie är ett exempel på detta.

Utrustningen som riddaren bar utvecklades från läder eller brynjeharneskoch hjälm samt sköld till att var en högt utvecklad och täckande rustning. Vi tänker ofta på tornerspel när vi ser en riddare i rustning.

Understödjande trupp som fotsoldater och bågskyttar användes och olika maskiner för att kasta vapen mot trupp men de nyttjades mer
ofta för belägringar. Bågskyttar och armborstskyttar samt fotsoldater föraktades av riddarna. I spetsen för en här gick anföraren ofta en kung, hertig och andra adelsmän.

Djärvhet och skicklighet i striden var honnörsord. Redan som barn tränade man för att lära sig strid. Riddarens vardag kunde vara en blandning av tornerspel och poesi.  En riddare kunde ena dagen begråta en stupad adelsman som hade utmärkt sig i strid eller komponera en sång till en skön mö, för att nästa dag brutalt
massakera en befolkning i en kuvad stad som vars belägring hade brutits. När en stad som ej kapitulerade fallit, kunde slakt anstiftas på befolkningen och ingen skonades, varken kvinnor eller spädbarn.

Slag som visade vikten av samverkan mellan ryttare och bågskyttar var till exempel Falkirk i Skottland 1298. Tre kilometer söder om Falkirk drev det engelska rytteriet den skotska härens fåtaliga bågskyttar och ryttare från slagfältet. Sedan ställdes ryttarna inför den skotske upprorsledaren Michael Wallaces solida slagordning, i vilken de 3,7 meter långa pikarna hanterades av opansrade skottar. Denna formering kunde inte inte de engelska ryttarna bryta utan istället lät de sina bågskyttar få fritt skjutfält. Under pilregnet bröts den skotska formeringen och ryttarna kunde hugga ner skottarna. Omkring femtusen skottar dog i detta slag.

onehanded sword 

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de