ROBECK´S WEB
REVOLUTION

 

De olika staterna hade gått från ett ordnat Romersk styre följt av lagslöshet avlöst
av ett feodalt styre. De gryende nationerna i Europa hade börjat ta sin form på
kartan. Schweiz var ett föregångsland med sina regionala kantoner som styrde.
De flesta andra länder styrdes i form av en monarki  med en suverän furste som
styrde.
Men självbestämmande började ta sin form och uppror mot en härskare som
varken delade kultur och språk blossade upp lite här och var.

Men först i samband med franska revolutionen kom det till uttryck en massornas
vilja att inte bli behärskad av en furste som bestämde allt.

 Revolutionernas tidevarv var över oss.
Vid amerikanska frihetskriget kastade ett folk av sig styret av en fjärran kung där skatter utan representation var ett rött skynke för
det amerikanska folket.
Den franska revolutionen visade abrupt hur ett folk kunde ta och undanröja en aristokrati som hade styrt och härskat suveränt över ett grevskap eller ett rike. Men den franska revolutionen drabbade inte bara aristokratin. Det var ett blodigt upplopp som drabbade
de breda massorna.
Massakern i Vendée har gått till historien som många har glömt.

Plötsligt framtvingade det förändringar världen över, som Sveriges grundlag av år 1809 vilket var resultatet av en militärkupp.

Det blev med ens viktigt att inse att makten kom från folket och en ny anda av nationalism gick genom världen länder.

Vissa länder hade fortfarande en frivilligarmé medan andra förskrev militärtjänsten som en plikt för alla unga män.
Preussen var ett föregångsland på denna sidan.
I Sverige hade vi haft indelningverket alltsedan Karl den XII tid.

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de