ROBECK´S WEB
KAPPRUSTNINGEN

 

När oron spred sig i Europa började en kapprustning utan like tidigare i världshistorien.
Nya flygplan beställdes från många olika fabriker i världens länder. Många flygvapen var till numerären rätt slagkraftiga men ålderstigna och helt omoderna. Tyskland hade smygit in flygträning genom olika glidflygarskolor och träning i anläggningar i Sovjetunionen. England och USA behövde stärka sina flygvapen med moderna flygplan och fler flygförare. Japan som hade fört en ganska undanskymd tillvaro trots ockupation av delar av Kina, hade skaffat sig ett modernt flygvapen med långt bättre flygplan än vad någon trodde Japan kunde utveckla. Faktum var att Mitsubishi A6M Reisen (Zero-Sen) och Nakajima Ki-43 Hayabusa var några av de finaste jaktflygplanen för sin tid. En erfarenhet som Amerikaner skulle bittert få erfara efter Pearl Harbour.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de