ROBECK´S WEB
RÖRELSE

 

Om du har ett rörligt föremål som du vill avbilda med en känslan av fart.
Då ska du använda en långsammare slutartid och följa med föremålet medan exponeringen sker. Det kan vara en motorcykel som passerar på en tävling.
Välj då en slutartid som passar kanske en trettiodels sekund (1/30) och följ med kameran föremålet under det att du trycker av. Det kan ta lite träning.
Pröva därför med flera slutartider tills du är säker på att du har fått med
motivet.
Den exponeringsmetod att föredra är här också bländarautomatik (läge
S).
Även vatten kan var vackert när du låter slutartiden bli längre som till
exempel ett
vattenfall.

Bakåt

 


Henrik W. Robeck


E-post:
henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de