ROBECK´S WEB
OBJEKTIVET

 

Objektivet är den del av kameran som avgör kvalitén på din bild och det är där du ska lägga de stora pengarna. Hellre en enkel kamera till lågt pris och en så dyr och bra optik som möjligt. Genom objektivet fokuseras ljuset från motivet till en bild på filmplanet. Objektivet består av ett antal slipade och polerade linser som sats samman med hög precision. För ett bra resultat krävs en antireflexbehandling i flera lager.

Objektivet är sammansatt för att ge en viss brännvidd eller en variabel brännvidd och det är en zoom eller varifokal. Brännvidden avgör hur mycket som visas av motivet eller vilken förstoringsgrad du får av motivet.

På manuella objektiv sitter det flera länkarmar som överför inställt bländarvärde till
kameran och bländar ner objektivet. Utanpå objektivet sitter vred för fokusering och bländarinställning. På zoombobjektiv sitter det vred eller en tub för att variera brännvidd.

Vid fokusering av objektivet förflyttas antingen hela linstuben eller vid inre fokusering enbart någon eller flera linser i objektivet. I zoomobjektivet så är det mer komplicerat.

I objektivet sittet bländaren som gör att mängden ljus som faller in och bryts i
objektivet kan regleras för rätt exponering.
Med mindre bländaröppning minskar mängden ljus men det får samtidigt effekten att skärpedjupet blir större.
Ljuset mäts vid full öppning i moderna spegelreflexkameror och bländas sedan ner
vid själva exponeringsögonblicket.

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de