ROBECK´S WEB
TREDJEDELSREGELN

 

Det gyllene snittet har det även kallats. Meningen är att motivet skall befinna sig på  en skärningspunkt mellan två vertikala och två horisontella linjer som delar av bildens yta i tre lika stora delar.
Detta ger en balans till bilden och om du till exempel har motivet, en person, vänt åt ett håll så öppnar du rymd till motivets blick.

Men regel gäller likväl andra motiv motiv än bara personer.
Nu har en del kamerafabrikanter hjälpt fotograferna genom att placera antingen skärningslinjer i sökaren eller autofokussensor på dessa punkter i sökaren.
Bilderna intill från Kodak visar hur man tänker sig tredjedelsregeln.

Den tredje bilden visar också hur barnets huvud befiner sig i fokus för kameran. Hade barnet istället varit centrerad så hade det det inte varit estetiskt lika tilltalande.
Tänk igenom själv hur bilden öppnar rymd åt det håll barnet sträcker sig mot sin leksak. Hade bilden skurit av till höger hade det känts konstigt, nu är detta ett mycket enkelt motiv.

Bakåt


Henrik W. Robeck


E-post:
henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de