ROBECK´S WEB
INTRODUKTION MILITARIA

 

"Våra kamrater kommer vara uthålligare än bödlarna och talrikare än kulorna" Albert Camus.
Det är ett citat från en nation som har utstått smäleken av en ockupation. Att själv kunna bestämma sin framtid och att medborgarna äger yttrandefrihet är kraften bakom varje demokratisk nations strävan att hävda sin suveränitet.
Därför rustar sig även nationer som önskar fred. En motsägesefull paradox om man inte kan sin historia.
Ursprunget till dagens försvar kan vara höljt i dimma för många, något som dessa sidor ska försöka ändra på.
Likaså dess utrustning, den teknik som driver utvecklingen framåt inom alla världens olika försvarsmakter.
Dessa sidor ska berätta något om historia sett ur militärt perspektiv, vilken krigsmateriel som finns och har funnits genom tiderna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakåt


Henrik W. Robeck


E-post:
henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de