ROBECK´S WEB
ÖRLOGSHISTORIA

 

"Den som är herre på havet blir förr eller senare herre över världen." Temistokles

Instrumentet för att behärska haven eller skydda sina sjöleder är främst Örlogsfartyget.

Alla fartyg utgör en avvägning mellan slagkraft, rörlighet och skydd.
Hur resultatet blir av denna kompromiss beror på vilka hot som byggarnationen tror fartyget skall möta.
Naturligtvis har teknikens landvinningar en stor roll, dessutom spelar kostnadsutrymmet in i det komplicerade pussel som avgör hur bra kompromissen har blivit, dvs hur väl örlogsfartyget kommer att utföra sina uppgifter.

För att dagens svenska flottan skall kunna lösa uppgiften med att samarbeta i internationella sammanhang krävs kanske andra plattformar än vår lätta flotta för att nå tillräcklig uthållighet.
Svaret på många frågor finns i historien, så även här.
Därför börjar vi med en kort exposé över
Örlogsfartygets historia.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakåt


Henrik W. Robeck


E-post:
henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de