ROBECK´S WEB
FLYGET- EN BEFÄNGD IDÉ

 

När de första flygplanen kom till i början av nittonhundratalet var man mycket skeptisk till dess militära användning. Vid inledningen av första världskriget 1914-1918 fanns det praktiskt taget inga flygplan som konstruerats för strid i luften.
Att de dessutom skulle kunna göra direkta stridsinsatser var det knappt något som gav stöd för. Det ansågs som en befängd idé när en del visionärer lanserade försök att beväpna flygplan. Redan 1911 hade den brittiske majoren Brooke-Popham satt fast en skjutvapen på sin Bleriot, vilket han så gott som omedelbart fick order om att ta bort.
Spaning var något man hade luftballonger till. Dessa ballonger kom i tjänst ungefär vid 1905 hos stormakterna , i Sverige 1907. Ballongerna användes för artillerispaning likt eldreglering, närspaning för trupper och liknade uppgifter och användes på cirka 800 till 900 meters höjd.

Första världskriget hade inte hunnit bli gammalt när flygplanet bevisade sin användbarhet. Tyskland försök att omfatta den Franska och den Brittiska armén, den så kallade Schlieffenplanen,  upptäcktes av en spanande flygare som ledde till en av första motoriserade förflyttningarna av trupp. Det användes till och med taxibilar från Paris som gjorde det möjligt att stoppa tyskarna vid Marne.
Därigenom hindrades omfattningen av Paris och kriget gick över till det kända ställningskriget vid skyttegravarna.
Flyget hade bevisat sin användbarhet och var här för att stanna.
Snart kom man att utveckla flyget till att utföra alla roller som det ikläder dag. Spaningsflygare förråder våra trupprörelser och måste bekämpas med jaktflyg. Trupper på marken kan attackeras direkt av attack eller lätta bombflygplan.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakåt


Henrik W. Robeck


E-post:
henrik@rokkor.de

Copyright © 2001-2004, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de