ROBECK´S WEB
ÖRLOGSHISTORIA


"The black snakes of the channel".

De nya fartygen, ett från Frankrike och ett från England skapade historia.
Deras namn var
Gloire och Warrior!
Dessa var fartyg som med gamla benämningar bara var fregatter men klart istånd
att sänka vilket linjeskepp som helst. Den gamla teminologin räcker inte till, dags
att introducera slagskeppet.
De första fartygen med beväpningen uppställda i torn visar sig - monitorerna. En svensk John Eriksson är skaparen bakom monitorerna. Endast Sverige och Amerikas förenade stater skaffar sig moitorer i antal. Naturligtvis nöjer man sig inte att skjuta på varandra och lyssna på klangen när kulorna studsar av eller detonerar mot järnplåtarna på fartyget man beskjuter. Utvecklingen gör att kanonerna laddas med högre tryck och förmår skjuta igenom jänplåtarna som skyddar fatygen. Naturligvis kontrar man med att hänga på tjockare järnplåtar som tål den kraftigare beskjutningen de får utstå. Dessa är dock så pass tunga att inte hela fartyget inte kan täckas utan bara fartygets känsligare delar, på grund av den stora vikten. Kanonerna flyttas ihop i väl skyddade centralbatterier.
Då tvingas man göra ännu kraftigare kanoner, varpå pansaret blev ännu
tjockare och.... Medel föder motmedel.

Intressant var att notera är att man inte litade helt på ångkraften som framdrivning, så trots ångmaskineri behölls fartygen fullt riggade. En annan anledning var att dryga ut de inte så rymliga kolförråden.
På 1870-talet började barbetten och tornet göra sig gällande som metod för att
ställa upp fartygets bestyckning. Kanonerna var fortfarande mynningsladdade och
fick föras till speciella laddningslägen och sedan på nytt riktas mot det mål man
skulle beskjuta.
Denna period speglades av en enorm kapprustning, där man försökte bräcka varandra med grövre bestyckning och tjockare pansar. Utveckligen under senare hälften av 1800-talet var precis som under vår tid, örlogsfartygen hinner bli omoderna innan de hinner sjösättas.

Under 1880-talet byggdes hos flera nationer bakladdade kanoner, för att överkomma problemen med laddning av kanoner uppställda i torn. (Det gjordes utanför tornet med mynningsladdare - tänk dig problemet med lite sjögång). Dessutom ville man höja eldhastigheten som var besvärande låg.
Ett skott cirka var fjärde/femte minut. En utveckling av bakladdade kanoner var den snabbskjutande kanonen. Kanonerna var av kalibrar från 57 millimeter till 15 centimeter.

En tanke dök upp på flera håll samtidigt. Pansaret på ett stort eldkraftigt skepp var fortfarande bara utsträckt över en relativt begränsad del av fartyget med tanke på den vikt som pansaret hade för att ha för att ha tillräcklig styrka att stå emot beskjutning med de kraftigaste pjäser fienden kunde ställa upp.
Tänk om man skulle tillverka ett antal små snabba fartyg och utrusta dem med snabbskjutande kanoner, så snabba att man knappt hinner ladda pjäserna på slagskeppen och rikta kanonerna mot dem. De små snabbskjutande fartygen skulle hinna smita tätt inpå det stora fartyget och borra dess känsliga oskyddade mjuka delar i sank. Kanonbåtar sänker slagskepp..

Detta var den nya unga tanken i sjökrigföringen (Jeune Ecole).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de