ROBECK´S WEB
ÖRLOGSHISTORIA


Den stora omvälvningen.

Fram till 1820 hände föga i fartygsutvecklingen, fartygen drevs fram med segel
som de hade gjort i trehundra år, låt vara att de blev större och snabbare.
Man besköt varandra på mycket kort avstånd hundratalet meter, maximalt lite
över en kilometer. En solid järnkula var det man laddade med. Det fanns
stångladdningar för avmastning och druvhagel mot sjömän och marinsoldater.
Fransmännen hade aldrig kunnat skaffa sig fler fartyg än engelsmännen därför
var de snabba att anamma idéer som på annan väg skulle ge dem maktbalansen.
Nu kom en fransk överste, Paixhans, med den första spränggranaten för flack-
baneeld, året är 1823.
Träfartyget är mycket eldfängt och det nya hotet innebär att Englands "murar av 
trä" är av intet värde. Resultatet: Som motmedel börjar man för första gången i skeppsbyggeriet introducera järnet. Järnplåtar som fästes utanpå träskrov.
Revolution!

För första gången visar sig fartyg kunna besega befästningar i land. Detta var vid beskjutningen av de ryska forten vid Kinbourn Kosa 1855 av franska och engelska flytande batterier som de kallas. Från och med 1857 beställdes inga fler linjeskepp av någon flotta. Hela den stora engelska flottan är omodern - den svenska med.

Ångan hade också vid samma tid gjort sitt intåg, främst i små slupar, skovelhjulet
var var stort och inkräktade för mycket på bestyckningen för att ångmaskineri
skulle införas på större örlogsfartyg.
Propellern eller skruven som den kallades stod för dörren. Skruven hade använts på några fartyg civilt men men ansågs som något nytt och oprövat. Dessutom var det svårare att förstå hur den fungerade. Stor tvekan fanns över dess användbarhet för örlogsfartyg.
Diskussionerna gick i vågor för och emot propellern. För att avgöra saken tog
Amiralitet i London och arrangerade en dragkamp mellan två slupar av samma
storlek och med identisk motorstyrka. Skillnaden var framdrivningen; propeller
kontra skovelhjul. Dragkampen vanns överlägset av propellerfartyget Rattler
över Alecto.

Järnplåt i kombination med ånga gav upphov till en helt ny typ av fartyg. Visst
hade man modifierat linjefartyg till propellerdrift men nu kom fartyg helt i järn
kapabla att skjuta spränggranater:
Gloire och Warrior

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de