ROBECK´S WEB
ÖRLOGSHISTORIA

 

Billy Mitchells idé

Slagskeppet dominerade fortfarande trots alla hot mot dess existens.
Visserligen hade minan och torpeden, främst i form av ubåtsvapnet, naggat tilltron på slagskeppet i kanten  Först en tidig söndagsmorgon 1941 vaknade alla upp abrupt för den demonstrationen japanerna förevisade en häpen omvärld. Det har gått till historien som anfallet på
Pearl Harbour.
Pearl Harbour visade att det slagkraftigaste örlogsfartyget var hangarfartyget, med förmåga att med flygplan slå mål långt bortom horisonten. För första gången kunde ett örlogsfartyg hota mål långt in över fiendens landmassa.
Flygplanet hade fått en stapplande start under första världskriget, ansågs inte duga till mer än spaning, men den framtvingade dock behovet av ett luftvärnsbatteri ombord. Mest för att skrämma bort fiendens spanande ögon.

Experiment utfördes ombord för att kunna medföra sina egna spaningsflygplan. Experimenten ledde till hangarfartyget. Storbritannien var först med hangar-
fartyget HMS Argus, 1918.

1925 utförde den amerikanske flygöversten Bill Mitchell en uppvisning mot ett före detta tysk slagskepp som USA har erhållit som krigsskadestånd. Under loppet av några minuter sänktes slagskeppet av flygplansbomber. Detta skakade visserligen om vissa kretsar, även om det möttes med ett uttalat förakt av andra.
Fartyget sköt inte tillbaka, något som de menade skulle ha skingrat flygplanen
som en skock höns.
Trots den brittiska flygattacken mot den italienska flottbasen i Taranto 1940,
vägrade taktiker världen över inse att slagskeppens tid var förbi.

Utveckligen av hangarfartyget ökades dess deplacement från HMS Argus 15.000 ton till över 30.000 ton. Washingtonavtalet begränsade deplacementsökningen. Hissar för lyft av flygplan från skyddade hangarer under däck infördes, liksom hydrauliska eller ångdrivna katapulter  för att få de allt större och tyngre flygplanen luftburna. Wirar som krokas av landande fartyg och skyddsbarriärer som hejdar landande flygplan och skyddsbarriärer vid en felaktig landning prövades under slutet av 20-talet och kom i tjänst under 30-talet.

Från och med Pearl harbour var slagskeppens dominans helt bruten, även om
några fanns i tjänst främst för kustbeskjutning. Det sista slagskeppet HMS
Vanguard blev färdigställd 1946.
Hangarfartyget var nu den främsta exponenten för sjöstridskrafter och är alltjämt
det största stridsfartyget som har förekommit till dags datum.
Hangarfartygen av Nimitz-klassen deplacerar över 95.000 ton. Jämför det med
HMS Carlskrona på 3.500 ton.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de