ROBECK´S WEB
ÖRLOGSHISTORIA

 

Projekt Bumblebee

 Efter andra världskriget hade alla stora flottor en större mängd av fartyg av 
krigsmodell. Få nyanskaffningar kom till stånd istället underhölls och ombyggdes fartygen istället. Flyget dominerade sjöstriden och USA som hade dragit slutsatser av sina krigserfarenheter under sitt krig mot Japan.
Luftvärnsbatterier som hade svällt ut enormt på fartygen under kriget, kunde avskräcka en normal pilot till och med skada eller skjuta ner fientliga flygplan. Men om granaten som träffade flygplanet, eller i dess närhet tack vare zonröret, inte hade sprängkraft nog att förinta flygplanet gjorde det inte mycket mot en beslutsam kamikazepilot. Något nytt behövdes.

Därför startades projekt humlan i USA. Det ledde till styrda robotar som kunde
dirigeras mot anfallande flygplan. Luftvärnsroboten var född.
De första luftvärnsrobotsystemen monterades på kryssare eftersom de var enormt skrymmande och otympliga. Vartefter minskades storleken på systemen.
Skillnad görs på system för
area defence och point defence. Med area defence
menas ett system som kunde täcka ytan av en hel flottgrupp. Räckvidd kanske  80 nautiska mil eller större. Point defence är endast närförsvar av det egna fartyget. Räckvidd några eller ett tiotal kilometer.

De stora nationernas sjöstyrkor utgjordes av hangarfartygsgrupper carrier battle groups. Dessa utgjordes av ett hangarfartyg och flera olika typer av eskortfartyg.
Ubåtsjakt fartyg och luftvärnsfartyg. Endast Luftförsvarsfartygen hade ett
area defence resten hade endast point defence-system för självförsvar.
Denna tilltro till robotar gick så långt att många stora örlogsfartyg inte hade en
enda kanon till skydd mot små torpedbåtar. Sänka fartyg var ju hangarfartygens
uppgift. luftvärnskryssaren Long Beach till exempel fick haveri på ett robotställ
vid en förevisning för President John F Kennedy, varvid målflygplanet passerade
helt oantastat. Senare monterades två 12,7 cm kanoner.

Narrowstraits navys det vill säga mindre länders flottor sökte skydda sig från
invasion från sjön genom stora satsningar på torpedbåtsvapnet, så även Sverige.
Det visar ett större intresse för att kunna föra ytstrid än ubåtsjakt.
En ny värdefull uppfinning skulle visa sig vara en värdig efterträdare till japans
kamikaze piloter....

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de