ROBECK´S WEB
ÖRLOGSHISTORIA

 


Jagaren Eilat

Världens flottor levde i uppfattningen att man hade en samlat grepp över balansen till havs.
Ingen hade anat vad som skulle hända när den israeliska jagaren patrullerade utanför den israeliska kusten. Eilats framfart fick ett abrupt slut när den sänktes av en Styxrobot, SS-N-2 från en egyptisk robotbåt av sovjetiskt ursprung.
Övernatt insåg man i de större flottorna sin sårbarhet..
Man hade glömt bort möjligheten att bli anfallen av övervattensfartyg.
Storbritannien hade dessutom skrotat sina hangarfartyg och hade bara ubåtsjakt och luftvärnsfartyg kvar. Nu måste även de beväpnas för strid mot sjömål (övervattensfartyg). Vad skulle man ta bort nu för att få plats med ytterligare ett system. Örlogsfartyg är alltid en kompromiss.

Frankrike började svettas när man insåg att samtliga nordafrikanska medelhavsstater hade robotbåtar. Frankrike tror fortfarande att medelhavet är en fransk insjö.
Exocetroboten som ett franskt företag hade utvecklat privat fick enorma försäljningsframgångar. Frankrike, Storbritannien, Argentina, Tyskland med flera köpte roboten.
USA insåg att hela sin flotta av fregatter och jagare var utlämnade på nåd och onåd till små robotkorvetter typ Nanuchka. Vilket ledde till en acceleration av Harpoonroboten. Nu kan även sjömålsrobotar avlossas
från luftvärnsramper. Man skjuter Harpoon från Mk 13 och Mk 26 Standard luftvärnspjäser.
Alltjämt var övervattenfartygens huvuduppgift eskort, eskort av hangarfartyg eller konvojer. Erfarenheter från andra världskriget visar att sjöledernas öppethållande kommer att vara avgörande för nästa krig resonerade man i NATO.

Luftvärnsfartygen utvecklades till robotkryssare typ Long Beach, kärnkraftsdriven, engelska robotjagaren typ countyklassen.

Ubåtsjaktutrustningen fick snart kapacitet att upptäcka ubåtar på avstånd upp till
flera tiotals kilometer på öppna hav. I grunda vatten som östersjön är det en helt
annan fråga.
Vapensystemen utvecklades för att få samma räckvidd som ubåten främst genom
tillskottet av helikoptern och vapensystem likt Asroc eller Icara. Ballistiska raketer
eller robotsystem som fäller en målsökande torped. Asroc har även möjligheten
att bära en kärnladdad sjunkbomb.

Sönderfallet av Sovjetunionen till dagens många stater och Ryssland har dämpat kapprustningen, nu satsar man på mer förfining av system och fartyg. Robotar kommer att bli än mer avancerade, liksom plattformarna. Senaste trenden är så kallade "Stealth vessels". Fartyg som har en mycket låg signatur, det vill säga, syns mindre i olika spaningssystem som Radar, hydrofoner mm. Exempel är Svenska flottans nya korvetter i Visby-klassen.

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de