ROBECK´S WEB
PROCESSORNS UTVECKLING

 

Processorn är ju en vital del i varje persondator, eller varje sorts datorsystem, vare sig det rör sig om en processor eller flera i multiprocessor-datorsystem. I processorn utförs ju en stor del av arbetet som datorn utför.
Inom PC-världen har ordet processor varit synonymt med tillverkaren Intel. När IBM startade sin tillverkning av Personal Computers hade korsavtal slutits med Intel om leverans av processorer till detta projekt i utbyte mot minnesteknik som Intel ville licenstillverka. Ingen kunde veta vilken revolution som skulle starta.

De första persondatorerna avlöstes av nästa generation av persondatorer med ännu snabbare och mer utvecklad processor. En av grundarna till Intel skapade en regel för hur snabbt utvecklingen av processortekniken går: Moore´s lag säger att antalet transistorer och processorkapaciteten fördubblas för var tolfte till artonde månad. Hittills verkar det som den spådomen förblir sann.

Hur ser då familjen av processorer för persondatorer ut?

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de