HISTORISKA REFERENSER

Böcker inom historia eller militärvetenskap som jag äger och rekommenderar:
Vill du veta mer om böckerna så skicka E-post till mig.


Titel

Författare

ISBN-nummer

A6171- ett judisk levnadsöde

Ferenc Göndör

91-86424-06-8

Breven från Tonkin

Bertil Nelsson 

91-88930-20-3

Byzantinsk historia år 326 till år 1453

Alf Henriksson

91-7486-837-3

Damn the Dardanells

John Laffin

1-84015-013-0

Finlands Frihetsväg

Allan Sandström

91-7194-906-2

Christoffer Columbus

John Stewart Collis

91-27-02671-9

Det romerska riket

Barry Cunliffe

91-7103-008-5

Svenska armén genom tiderna

Armébokens förlag/ Ragnar Sjöberg

-

Heroes of WWI

Tom Bower

0-7522-1674-0

Spetsnaz

Viktor Suvorov

91-7566-163-2

Marinhistoria

Ronny Lindsjö

91-970670-6-7

Världskriget i bild

Bokförlaget Hermes/Sten Kristiansson

-

Mina år vid östersjön

Yuriko Onodera

91-87184-22-2

Om stridens grunder

Marko Smedberg/Torbjörn Rimstrand

91-7125-028-X

Om luftkriget

Marko Smedberg

91-7125-050-6

Om sjökriget

Marco Smedberg

91-7125-040-9

Om kriget

Carl von Clausewitz

91-34-51163-6

Pegasus bridge

Stephen E. Ambrose

0-671-67156-1

Världen i krig

Det Bästas förlag

-

Swords, daggers and cutlasses

Gerald Weland

1-85627-885-9

World war I

Chansellor Press

0-75370-015-8

Tidens världens historia

Herman Kinder//Werner Hilgemann

91-550-2442-4

Montaillou

Emmanuel le Roy de Ladurie

91-7486-265-4

Under segel - de stora segeläventyren 1520-1914

Forum

91-37-06562-9

Von Richthofen, the legend evaluated

Richard Townsend

1-85310-751-4

Västerlandets historia

Wahlström & Widstrand

91-46-14258-4

Västerlandets historia

Wahlström & Widstrand

91-46-14259-2

Västerlandets historia

Wahlström & Widstrand

91-46-14260-6

Västerlandets historia

Wahlström & Widstrand

91-46-14261-4

Västerlandets historia

Wahlström & Widstrand

91-46-14262-2

Västerlandets historia

Wahlström & Widstrand

91-46-14263-0

Västerlandets historia

Wahlström & Widstrand

91-46-14264-9

Striderna i Suomussalmi

H. J. Sillasvuo

951-50-1082-9

The Ship

Björn Landström

-

Aurora von Königsmarck

Margareta Bäckman

91-972209-4-9

Royal Suédois

Margareta Bäckman

91-1-943222-4

Svenska krig

Ulf Sundberg

91-89080-14-9

Före Poltava

Oleg Grinevsky

91-7119-403-7

The Vietnam war

Bernard C. Nalty

0-83317-7157-7

Avgörandets ögonblick

Niklas Zetterling/Mikael Tamelander

91-7486-235-9

En bro för mycket

Cornelius Ryan

91-0-056031-6

Churchill

Phillip Geudalla 

Norstedts 414669

Korståg i Europa

Dwight D. Eisenhower

-

Santiagofälttåget 1898

A M TH. E Wester

Militärföreningens förlag

Last four month (of WWI)

F. Maurice 

-

Stormaktstid

Magnus Bergsten

91-88930-18-1

There once was a war

Chuck Yeager/Bud Anderson

0-670-86044-1

Andra världskriget dag för dag på alla fronter

Cesare Salmasgi/Alfredo Pallavisni

91-27-07023-9

Bibliotek och antikvariat är mycket goda källor till information och böcker.
Hur mycket tid du vill lägga på att ta reda på historiska fakta får du avgöra själv.
Kom ihåg att alltid kritisk granska information och att värdera källor till uppgifter.

Bakåt


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL: http://www.rokkor.de