ROBECK´S WEB
SPEGELREFLEXKAMERA

 

I en spegelreflexkamera reflekteras den bild som faller in genom samma objektiv som bilden kommer att exponeras genom tack vare en spegel och ett pentaprisma.
Vid exponeringsögonblicket fälls spegeln upp och slutaren öppnas för att ge bilden rätt exponering.

Fördelen med detta system är att allt som syns i sökaren kommer med på bilden och inga parallaxfel uppstår. Vid macrofotografering är det nästan omöjligt med ett annat system.
Nackdelarna är ett mer komplicerat system och en källa till buller när spegeln fälls upp.

De flesta moderna systemkameror är av spegelreflextypen, men mätsökarkameror,
med Leica i spetsen är allt mer populära. Fördelarna med mätsökarkameror är bättre överblick över motivet och en  ljusstarkare sökare. Mätsökarkamerorna är lättare att göra tystare och mindre och de har en något kortare fördröjning mellan avtryck och exponering av bilden, men vi talar bråkdelar av sekunder nu.

Bakåt

 


Henrik W. Robeck

E-post: henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de