ROBECK´S WEB
KORT TELEOBJEKTIV

 

En brännvidd på 85 till 100 millimeter räknas som korta teleobjektiv.
De ger ett inte för hoppressat teleperspektiv men tillräckligt platt motivåtergivning för att ge bra porträtt.
Bilderna visar motiv tagna med 85 millimeter och med 50 millimeter på samma avstånd från kameran (50 mm till höger). Motiv tagna från Canons utmärkta
Lenswork.

De medger att man jobbar på lite större avstånd och ger dessutom anletsdragen mer korrekta proportioner än de kortare objektiven.

Längre objektiv som 120, 135, 150, 180, 200 till 300 kan räknas som
teleobjektiv. Supertelen kan väl sägas ta vid över 300 millimeter och de
kostar därefter också.

Bakåt


Henrik W. Robeck


E-post:
henrik@rokkor.de

Copyright © 2001, Henrik W. Robeck, granskad 21 juli 2005
URL:
http://www.rokkor.de